POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

-Bine Maramureș-

 

 

TEMEIUL PRELUCRĂRII

 

  1. În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor, în continuare GDPR), avem obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranță şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale colectate prin intermediul platformei online www.binemaramures.ro 

 

 

SCOPUL PRELUCRĂRII

 

  1. În primul rând, menționăm faptul că prelucrăm și colectăm datele cu caracter personal direct de la utilizatori/vizitatori, prin mijloace automatizate specifice.
  2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:
   • Inițierea și continuarea colectării de fonduri, materiale şi resurse care să fie puse la dispoziția spitalelor din județul Maramureș, a instituțiilor publice și a inițiativelor civice din județul Maramureș. Membrii proiectului vor decide împreună care este ordinea necesităților de acoperit în mod urgent, fiind vizate cu precădere achiziții de echipamente și materiale medicale, dar și finanțarea unor demersuri sociale necesare în această perioadă.
   • Pregătirea acțiunilor de răspuns rapid la solicitări care vin din partea autorităților, a spitalelor și a inițiativelor civice. Astfel, vor fi puse la dispoziție resurse logistice, creative și umane ale membrilor, ale producătorilor diverși, ale furnizorilor de servicii și ale tuturor celor care pot contribui în mod direct la acțiunile împotriva pandemiei şi efectelor negative create.

 

 

DATELE PRELUCRATE

 

  1. Prin accesarea, folosirea, utilizarea site-ului

care se efectuează accesarea poate trimite automat informaţii către serverul care găzduieşte domeniul web. În acest mod, vor putea fi colectate automat următoarele date cu caracter personal:

   • Adresa IP a dispozitivului folosit pentru accesarea site-ului;
   • Data şi ora accesării;
   • Site-ul web care a redirecţionat către pagina www.binemaramures.ro;
   • Browser-ul utilizat, sistemul de operare al dispozitivului folosit, precum şi numele furnizorului de acces.

 

  1. Date cu caracter personal mai pot fi colectate şi în mod direct de la utilizatori/vizitatori. În această modalitate pot fi colectate următoarele date cu caracter personal:
   • Nume şi prenume;
   • Adresă de e-mail;
   • Număr de telefon;
   • Organizația pe care o reprezintă / unde este angajat ori voluntar.

 

 

TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

  1. Informaţiile prelucrate în modalităţile enumerate anterior sunt destinate utilizării de către Organizatori în scopurile precizate la punctul 2 şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari şi în următoarele situaţii:
   1. entități publice sau private implicate în verificarea, supravegherea, coordonarea activităţii Organizatorilor, precum și entităților publice cu atribuții de control și supraveghere a activităților desfășurate și care pot pretinde acces în condițiile legii.
   2. partenerii Organizatorilor implicaţi în derularea proiectului Bine Maramureș;
   3. furnizorul de servicii IT care asigură funcţionalitatea site-ului  www.binemaramures.ro
   1. atunci când v-ați exprimat consimțământul în mod expres, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) nr. 2016/679;
   2. atunci când este necesar în vederea îndeplinirii unor obligații legale care le revin Organizatorilor;
   3. atunci când este necesar în scopul intereselor legitime urmărite de Organizatori sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

 

 • DREPTURI

 

  1. Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele cu caracter personal, printre care se numără:
   • Dreptul la informare – pot fi solicitate informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor colectate;
   • Dreptul la rectificare – datele personale inexacte pot fi corectate sau completate;
   • Dreptul la ștergerea datelor – se poate obține ștergerea datelor personale, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
   • Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
   • Dreptul de opoziție – persoana în cauză se poate opune prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului;
   • Dreptul la portabilitatea datelor – persoana interesată poate solicita datele personale pe care le-a furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
   • Dreptul de a depune plângere și de a se adresa instanțelor judecătorești – faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale se poate face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau se poate promova acţiune în faţa instanțelor judecătorești competente;
   • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul persoanei, aceasta îl poate retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
   • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – se poate cere şi obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau se poate exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

 

 

 • DISPOZIŢII FINALE

 

  1. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor.
  2. Organizatorii împreună cu deţinătorul server-ului care susţine platforma  www.binemaramures.ro implementează proceduri fizice electronice şi administrative pentru a proteja informaţiile cu caracter personal care sunt colectate conform prezentei secţiuni.
  3. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei online www.binemaramures.ro vor fi stocate pe toată durata derulării proiectului, precum și pentru o perioadă de 3 ani după încetarea programului.
  4. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Organizatorii se obligă să respecte legislația în vigoare, notificând breșa de securitate atât persoanelor afectate, cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în termen de 72 ore de la producerea acesteia.