TERMENI ȘI CONDIȚII
-Bine Maramureș-

 

 

1. CONSIDERENTE PRELIMINARE

 

1.1 Accesând și utilizând website-ul www.binemaramures.ro, acceptați aceste condiții, fără limitări sau calificări și luați la cunoştinţă că orice acorduri între dumneavoastră şi organizatorii proiectului „Bine Maramureș” se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.

1.2 Organizatorii deţin drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor elementelor de identitate vizuală şi a tuturor celorlalte materiale prezentate în acest website. Website-ul a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesaţi, informații despre proiectul „Bine Maramureș”. 

1.3 Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând de către Organizatori, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării tuturor persoanelor interesate de acest program. Prin urmare, se recomandă verificarea constantă a prezentelor politici, prin raportare la data ultimelor modificări apărute, pentru a avea în vedere forma cea mai actualizată a informațiilor prezente în acest Document. 

1.4 Prezentul Document se completează cu celelalte Politici incluse pe site-ul www.binemaramures.ro, precum şi cu legislaţia aplicabilă în această materie.

 

2. DEFINIȚII

 2.1.  Organizatorul / Organizatorii – sunt GRUP DE INIȚIATIVĂ ”BINE MARAMUREȘ”, un grup de reprezentanți ai ONG-urilor active din Maramureș – Diana Sabo, Președinte Asociația D.E.I.S., Loredana Hurley, Președinte Asociația S.E.N.S., Izabella KisKasza, Coordonator local Asociația Beard Brothers, Alina Pop, Director Executiv Federația YMCA România, Daniel Orza, Președinte Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș, Brian Cristian, membru, denumit în continuare GRUP 

2.2.  Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care va guverna raportul dintre toate persoanele interesate de proiectul Bine Maramureș şi Organizatori şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română.

2.3.  Contract – reprezintă convenţia ce se va încheia între participant şi Organizatori;

2.4.  Mișcare/ Program – reprezintă Proiectul Bine Maramureș;

2.5.  Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal (www.binemaramures.ro )

2.6.  Website / Site – reprezintă adresa web www.binemaramures.ro

3.CONDIŢII DE UTILIZARE. SCOPURI ȘI OBIECTIVE PROIECT.

3.1.  Organizatorii au avut în vedere, pentru inițierea acestui proiect, o serie de aspecte, printre care:

        Efectele pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 asupra populației din România şi măsurile, restricțiile şi recomandările emise de către autoritățile naționale române, dar şi de cele europene în acest context, scopul acestora fiind prevenirea, limitarea şi eradicarea acesteia – efecte resimțite și în Maramureș;

        Necesitatea de materiale medicale destinate combaterii acestei pandemii şi necesitatea sprijinirii unităților şi personalului medical de pe raza județului Maramureș, dar și necesitatea unor acțiuni sociale, comunitare şi umanitare destinate prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor negative resimțite de populație;

        Susţinerea şi implicarea autorităților publice de la nivelul judeţului Maramureș în acest proiect, dar și de contribuția neremunerată a persoanelor fizice, colaboratorilor, personalului, asociaților etc. ai membrilor inițiatori.

3.2.  Prezentul website reprezintă principala modalitate prin care Organizatorii se pot adresa publicului. Folosind prezentul website, Organizatorul își propune să inițieze şi să continue colectarea de fonduri, materiale şi resurse pe care să le pună la dispoziția spitalelor din județul Maramureș, a instituțiilor publice și a inițiativelor civice din județul Maramureș

3.3.  Ordinea în care se vor acoperi necesitățile sesizate va fi decisă de către Organizatori, împreună cu membrii Proiectului, fiind vizate cu precădere achiziții de echipamente și materiale medicale, dar și finanțarea unor demersuri sociale necesare în această perioadă.

3.4.  Organizatorii au în vedere ca scop principal și pregătirea acțiunilor de răspuns prompt și rapid la solicitările care vin din partea autorităților, a spitalelor ori a inițiativelor civice. În acest sens, Organizatorii, împreună cu membrii proiectului vor pune la dispoziție ori vor intermedia punerea la dispoziția instituțiilor aflate în nevoie a resurselor logistice, creative și umane ale membrilor, ale producătorilor diverși, ale furnizorilor de servicii și ale tuturor celor care pot contribui în mod direct la atingerea obiectivelor propuse în prezentul program. 

3.5.  Organizatorii declară că informaţiile care apar pe acest site sunt reale. Astfel, Organizatorii nu pot fi responsabili pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului pentru orice eroare materială ori de redactare a informaţiilor ce apar pe interfaţa site-ului.

3.6.  Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse aceloraşi condiţii, în afară de cazul în care acestea nu au condiţii de folosire distinct formulate sau nu au fost menţionate într-o categorie distinctă a prezentului document.

 3.7.  Organizatorii îşi rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea site-ului (integral sau parţial), în orice moment, fără obligativitatea notificării prealabile.

 

4.            DREPTURI DE AUTOR

4.1.  Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site de către orice persoană fără acordul Organizatorilor.

4.2.  Organizatorii dețin titlul deplin și complet asupra fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe Website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea. Nu este permisă comercializarea, redistribuirea sau reproducerea acestor materiale, nici modificarea structurii acestora. Orice încercare de fraudare a prezentelor secțiuni sau orice încercare de a interfera cu scopurile proiectului va fi pedepsită conform legislației naționale în vigoare.

 

5.            CONFIDENŢIALITATE 

5.1.   Se asigură confidențialitatea tuturor informațiilor, de orice natură, pe care utilizatorii/vizitatorii le vor furniza   folosind website-ul www.binemaramures.ro. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile stricte prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5.2.  Mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea datelor, precum şi referitoare la www.binemaramures.ro

 

 

6. LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

6.1.  Acești Termeni și Condiții, precum și utilizarea site-ului www.binemaramures.ro sunt guvernate de legile aflate în vigoare din România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Maramureș, conform procedurii acesteia şi de către un singur arbitru. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor.